LaTeX'e Giriş

Bu derste özellikle matematik formüllerini içeren belgeleri hazırlamak için yaygın olarak kullanılan $\LaTeX$ dizgi sistemini ele alacağız. Dersler oldukça özet olup kısa sürede konunun önemli başlıklarını aktarmak üzere hazırlanmıştır, bu dersleri bitiren bir kişi LaTeX'in temellerini anlamış olur ve daha ileri işlemler için çevrim içi kaynaklardan yardım bulabilecek seviyede olur.


TeX lion by Duane Bibby

Özet: Bu ilk dertse TeX ve LaTeX sistemlerini tanıyacağız; kısaca bunların ne işe yaradığından, tarihçesinden, avantajlarından ve bilgisayara nasıl kurulacağından bahsedeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Latex · Mactex · Miktex · Tex · Tex Live · Wysiwyg · Wysiwym
Özet: Bu derste ilk LaTeX belgemizi hazırlayıp dizgisini yapacağız, bunun için öncelikle bir LaTeX belgesinin yapısını anlamamız gerekiyor. Ayrıca bu derste Türkçe karakterleri kullanabilmek için yapmamız gerekenleri de öğreneceğiz.

Anahtar Kelimeler: Gövde · Latex Belgesi · Sahanlık
Özet: LaTeX ile dizgi yaparken kontrol dizileri dediğimiz LaTeX komutlarına mutlaka işimiz düşer. Bu derste bu kontrol dizilerinin yapısını tartışacağız, ayrıca bazı örnekler de vereceğiz.

Anahtar Kelimeler: Doküman Sınıfları · Kontrol Dizileri · Latex Komutları · Latex Yorumları
Özet: LaTeX sistemi boşlukları kendisi otomatik olarak ayarlar, kullanıcıya bırakmaz. Eğer LaTeX'in boşluklama sisteminden memnun kalmazsanız bazı küçük müdaheleler ile değişikliğe gidebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: Boşluklar · Heceleme · Latex
Özet: Matematiksel metinler dışındaki metin parçalarını biçimlendirmek için, mesela yazı tipi karakteri tipi ve boyutu değiştirme, başlıkları biçimlendirme gibi, bazı temel kontrol dizilerinden faydalanırız. Bu derste bu amaçlar için en sık kullanılan kontrol dizileri tanıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Atıf · Başlıklar · Dipnot · Font Ailesi · Referans · Yazı Tipi
Özet: Bu derste LaTeX ortamlarının yapısı ve kullanımını tartışacağız. En temel ortam örnekleri olan hizalama, alıntılama ve verbatim ortamını örnek olarak çalışacağız. Bunların dışında listeleme ortamlarını da ele alacağız.

Anahtar Kelimeler: Alıntı · Center · Flushleft · Flushright · Maddelendirme · Numaralandırma · Ortamlar
Özet: Bu ders notunda LaTeX ile tabloların nasıl yazdırılacağına değineceğiz. Tabloların yapısı, satır ve sütun bölme, birleştirme, renklendirme gibi sık kullanılan işlemleri açıklayacağız.

Anahtar Kelimeler: Latex · Table · Tablo · Tabular
Özet: LaTeX'i en çok matematikçiler kullanır, bunun sebebi matematiksel metinleri yazmada çok pratik oluşudur. Bu derste LaTeX ile matematik formüllerinin yazılması hakkında bilmek isteyeceğiniz hemen hemen her şeyi özetleyeceğim.

Anahtar Kelimeler: Display · Etiketleme · Fonksiyon · Formül · Indis · Inline · İşlem · Kanıt · Kuvvet · Latex · Lemma · Matematik · Operatör · Parantezler · Referans · Referans Verme · Semboller · Tanım · Teorem · Teorem Stilleri
Özet: Bu derste LaTeX ile fonksiyon grafikleri, geometrik şekiller ve bunlar gibi çeşitli çizimleri nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Başka programlarda çizimler yapıp LaTeX'te bunları kullanmak yerine doğrudan Tikz paketi ile LaTeX içinde çizim yapabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Doğrular · Eğriler · Grafik · Grafik Boyama · Grafik Çizimi · Pgf · Şekiller · Tikz
Özet: Sıkça ihtiyacımız olan bazı diyagramları çizmek için Tikz paketine göre daha basit bir yol daha var: XY-pic paketi. Bu derste bu paketi kullanarak kolayca diyagramları nasıl çizebileceğimizi öğreneceğiz.

Anahtar Kelimeler: Diyagram · Doğrular · Grafik · Grafik Çizimi · Oklar · Şekiller · Xy-Pic