DERS NOTLARI

Bu derste lineer cebirin temel konusu olan lineer dönüşümler tartışılacaktır. Bunun için lineer uzaylar ve matrisler konularının da detaylı teorik incelemesine ihtiyacımız olacak.

Bu dersin ana başlıkları sınır değer problemleri, ısı iletim problemi ve Fourier serileridir. Bu derste önemli bir çeşit sınır değer problemi olan ısı iletim probleminin çözümünü ararken Fourier serilerini keşfedeceğiz. Bu serilerin teorik altyapısını detaylı bir şekilde inceleyip ısı denkleminin farklı koşullar altında çözümlerini tespit edeceğiz.

Bu derste Python programlama dili sıfırdan başlanarak anlatılıyor, ayrıca bilimsel hesaplama içeren önemli örnekler veriyoruz. Temel hesaplama yöntemleri ve grafik çizimi konuları da detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Bu derste LaTeX ile doküman hazırlamak için bilinmesi gereken temel konular anlatılıyor. Düz metin biçimleme konularının yanı sıra tablolar, matematik formülleri, grafikler ve diyagramlar oluşturmanın yolları da açıklanıyor.

Bu derste makine öğrenmesi yöntemlerinden derin öğrenme konusunu tartışacağız. Minimum Python bilgisi ile sıfırdan (gerçekten hiç bir karmaşık modül kullanmadan) programlar yazıp makinenin aslında nasıl öğrendiğini göreceğiz ve neredeyse hiç matematik bilgisine ihtiyacınız olmayacak.

Bu ders notlarıyla SPSS yazılımı aracılığıyla bazı istatiksel araştırmaların nasıl yapıldığını bir örnek üzerinde açıklıyorum.