ÖRNEKLER

To many, mathematics is a collection of theorems. For me, mathematics is a collection of examples; a theorem is a statement about a collection of examples and the purpose of proving theorems is to classify and explain the examples...
John B. Conway
The only way to learn mathematics is to do mathematics. A good stock of examples, as large as possible, is indispensable for a thorough understanding of any concept, and when I want to learn something new, I make it my first job to build one.
Paul Halmos

Matematiksel kavramları ve sonuçları anlamanın en iyi yollarından birisi örnekler üzerinde çalışmaktır, özellikle tamamen soyut kavramlar bu yolla zihinde daha kolay canlandırılabilir. Bazen çarpıcı bir örnek ile bir çok şey değişebilir, tarih boyunca çok kez doğru bilinen sonuçlar aksine örneklerle çürütülmüştür. Bu sayfada size bazı kavramlar üzerine dikkat çeken bazı örnekleri göstereceğim, bunların çoğu aşikar olmayan durumlara işaret ettiğinden literatürde aksine örnekler (counterexample) olarak adlandırılır.

Özet: Reel sayılar ve rasyonel sayılar cisimlerinin tek bir şekilde sıralandığını biliyoruz fakat genelde bir cisim birden fazla şekilde sıralanabilir, bu yazıda buna bir örnek veriyorum.

Anahtar Kelimeler: Cisim · Sıralama
Özet: Her sıralı cismin sonsuz bir cisim olduğunu biliyoruz, yani sonlu sayıda elemanı olan bir cisim sıralanamaz. Peki sonsuz cisimlerden sıralanamayanlar da var mıdır? Bu yazıda buna basit bir örnek vereceğiz.

Anahtar Kelimeler: Kompleks Sayılar · Sıralama