ÖRNEKLER

To many, mathematics is a collection of theorems. For me, mathematics is a collection of examples; a theorem is a statement about a collection of examples and the purpose of proving theorems is to classify and explain the examples...
John B. Conway
The only way to learn mathematics is to do mathematics. A good stock of examples, as large as possible, is indispensable for a thorough understanding of any concept, and when I want to learn something new, I make it my first job to build one.
Paul Halmos

Matematiksel kavramları ve sonuçları anlamanın en iyi yollarından birisi örnekler üzerinde çalışmaktır, özellikle tamamen soyut kavramlar bu yolla zihinde daha kolay canlandırılabilir. Bazen çarpıcı bir örnek ile bir çok şey değişebilir, tarih boyunca çok kez doğru bilinen sonuçlar aksine örneklerle çürütülmüştür. Bu sayfada size bazı kavramlar üzerine dikkat çeken bazı örnekleri göstereceğim, bunların çoğu aşikar olmayan durumlara işaret ettiğinden literatürde aksine örnekler (counterexample) olarak adlandırılır.

Özet: Sıçramalı süreksizlik noktasına sahip olan fonksiyonların antitürevi yoktur fakat bu fonksiyonların bir çoğu integrallenebilirdir, bu yazımda bu duruma en basit örneği vereceğim.

Anahtar Kelimeler: Antitürev · Integral · Türev
Özet: Bu yazıda kapalı bir aralıkta sınırlı olan, mutlak minimum ve maksimum değerleri ile bunlar arasındaki her değeri alan fakat aralığın hiç bir noktasında sürekli olmayan bir fonksiyon örneği vereceğim.

Anahtar Kelimeler: Ekstremum · Süreklilik
Özet: Her sınırlı fonksiyon Riemann anlamında integrallenebilirdir fakat bunun tersi doğru değildir. Bu yazıda sınırlı olmasına rağmen integrallenemeyen bir fonksiyon örneği vereceğim.

Anahtar Kelimeler: Integral
Özet: Bir fonksiyon her özelliğini türevine aktarmaz, örneğin sınırlı bir fonksiyonun türevinde bu özellik görülmeyebilir. Bu yazımda bu duruma karekök fonksiyonu dışında başka bir örnek vereceğim.

Anahtar Kelimeler: Türev
Özet: Sürekli fonksiyonların bileşkeleri (belirli koşullar altında) süreklidir, dolayısıyla bunların bileşkeleri integrallenebilirdir. Fakat bunlar sürekli değilse, integrallenebilir olsalar bile, bileşkeleri integrallenebilir olmak zorunda değildir.

Anahtar Kelimeler: Bileşke Fonksiyon · Integral
Özet: Sınırlı fonksiyonların düzgün yakınsak bir dizisi sınırlı bir limite sahip olur. Burada yakınsamadaki düzgünlük kaldırılamaz, buna bir örnek veriyorum.

Anahtar Kelimeler: Düzgün Sınırlılık · Düzgün Yakınsaklık · Sınırlı Fonksiyon · Sınırlılık · Sınırsız Fonksiyon · Yakınsaklık
Özet: Sürekli fonksiyonların çarpımları da süreklidir, fonksiyonlardan en az birisi sürekli değilse çarpımları sürekli de olabilir süreksiz de. Hatta her iki çarpanın süreksiz olması durumunda bile çarpım sürekli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Süreklilik
Özet: En az biri türevlenebilir olmayıp çarpımları türevlenebilir olan fonksiyon örnekleri veriyorum.

Anahtar Kelimeler: Çarpma · Türev
Özet: Bir limitte L’Hospital kuralı uygulanmadan önce ilgili teoremin koşullarının sağlandığı doğrulanmalıdır, aksi taktirde yanlış sonuçlar elde edilebilir. Bu yazıda bu duruma örnekler vereceğim.

Anahtar Kelimeler: L’Hospital Teoremi · Limit · Türev
Özet: Bir dizide yakınsama düzgün değilse, farklı parametreler üzerinden ardışık olan alınan limitlerin sırası önemlidir. Bu yazıda bu duruma örnekler vereceğim.

Anahtar Kelimeler: Düzgün Yakınsaklık · Noktasal Yakınsaklık · Yakınsaklık
Özet: Bir fonksiyon bir aralıkta monoton olmasa bile karesi bu aralıkta monoton olabilir, buna bir örnek vereceğim.

Anahtar Kelimeler: Dirichlet Fonksiyonu · Monoton Fonksiyon
Özet: Bir fonksiyonun tersinin var olması için monoton olması yeterlidir fakat gerekli değildir, bu yazıda bu duruma bir örnek vereceğim.

Anahtar Kelimeler: Dirichlet Fonksiyonu · Monoton Fonksiyon · Ters Fonksiyon
Özet: Sanıldığının aksine düzgün sınırlılık düzgün yakınsaklığı gerektirmez, bu yazıda buna bir örnek vereceğim.

Anahtar Kelimeler: Düzgün Sınırlılık · Düzgün Yakınsaklık · Yakınsaklık
Özet: Bu durum sadece rasyonel fonksiyonlar için gerçekleşir, bunun dışındaki fonksiyonlarda gerçekleşmek zorunda değildir.

Anahtar Kelimeler: Asimptot · Dikey Asimptot · Rasyonel Fonksiyon
Özet: Rasyonel fonksiyonlar en sade halde değilse paydasının sıfır olduğu yerde dikey asimptota sahip değildir.

Anahtar Kelimeler: Asimptot · Dikey Asimptot · Rasyonel Fonksiyon
Özet: Tek değişkenli sürekli fonksiyonların bir çok temel özelliği reel sayıların tamlığından kaynaklanır, tamlık özelliği kaldırıldığında alışık olmadığımız bir çok durum ile karşılaşırız. Bu yazıda bunlara basit örnekler vereceğim.

Anahtar Kelimeler: Ara Değer Özelliği · Rasyonel Sayılar · Süreklilik
Özet: Thomae fonksiyonu olarak da adlandırılan bu fonksiyon bahsedilen ilginç özelliğe sahiptir, ayrıca bu fonksiyon süreklilik, türev ve integral konusunda bir çok duruma aksine örnek larak gösterilir.
Özet: Alışılmış metrikte sıfıra verilen her sayıdan daha yakın bir sayı bulunabilir, ama bir metriğin bunu sağlaması gerekmez. Bu yazıda buna bir örnek vereceğim.

Anahtar Kelimeler: Metrik · Metrik Uzay
Özet: Bildiğiniz gibi kompakt bir aralıkta sürekli olan bir fonksiyon bu aralıkta mutlak ekstremum değerlerine sahiptir, sınırlı bile olsa süreklilik olmadan her fonksiyon bu özelliği sağlamaz. Yerel ekstremumlar için bu durum daha karmaşıktır, bu örnekte kompakt bir kümede yerel esktremumu var olmayan fakat sınırlı olan bir fonksiyon tanımlayacağız.

Anahtar Kelimeler: Ekstremum · Süreklilik
Özet: Bazen sevmediğimiz fonksiyonlar da sevdiğimiz bir fonksiyona yakınsayabilir. Burada buna bir örnek veriyorum.

Anahtar Kelimeler: Sınırlılık · Sınırsız Fonksiyon · Süreklilik · Süreksizlik · Yakınsaklık