Hiç Bir Fonksiyonun Fourier Serisi Olmayan Yakınsak Bir Trigonometrik Seri

Kayıt Tarihi:

Özet:

Her trigonometrik seri bir Fourier serisi değildir, yakınsak olsa bile. Bu yazıda bu duruma bir örnek vereceğim.

Anahtar Kelimeler: Fourier serisi · yakınsaklık

Bu duruma $$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}\sin nx$$ serisi örnek gösterilebilir. Bu seri her $x\in\mathbb{R}$ için yakınsaktır fakat bunun hiç bir fonksiyonun Fourier serisi olamayacağını Fourier Analizi ders notlarımda şu bölümde açıklamıştım.