Düzgün Yakınsak Olmadığı Halde Terim Terim İntegrallenebilen Seriler

Kayıt Tarihi:

Özet:

Bir fonksiyon serisi düzgün yakınsak ise terim terim integrallenebilir, düzgün yakınsak olmayan serilerde bunun garantisi yoktur. Bu yazıda bu duruma bir aksine örnek olarak Fourier serilerini öneriyorum.

Anahtar Kelimeler: düzgün yakınsaklık · Fourier serisi · integral

Her Fourier serisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Fourier serileri her zaman terim terim integrallenebilir, ıraksak olsalar bile.

Bu durumu şu ders notunda açıklamıştım.