Antitürevi (Primitifi) Var Olan Fakat İntegrallenebilir Olmayan Fonksiyon

Kayıt Tarihi:

Özet:

Antitürevi olan her fonksiyon integrallenebilir olmak zorunda değildir, örneğin sınırlı olmayan bir fonksiyonun bir antitürevi var olabilir. Bu yazımda bu duruma bir örnek vereceğim.

Anahtar Kelimeler: antitürev · integral

$$f(x):=\left\{ \begin{array}{ll} 2x\sin\frac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2},\quad & x\neq0\text{ ise }\\ 0,\quad & x=0\text{ ise.} \end{array} \right.$$ fonksiyonu bu duruma bir örnektir. Açıklama olarak şu sayfada verdiğim örneği inceleyin.

Kaynak:
B. R. Gelbaum, J. M. H. Olmsted. Counterexamples in Analysis, Dover Publications, Inc., New York, 1992.